Witaj na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie

Pedagog i psycholog szkolny

Czym zajmuje się pedagog szkolny, jakie są jego zadania, jak może pomóc dziecku i jego rodzicom?

Zacznijmy od ustalenia, jaką funkcję pełni pedagog szkolny. Najważniejszym jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych. Aby je poznać musi nawiązać kontakt z uczniami, ale przede wszystkim obserwować ich zachowanie i wychwytywać wszelkie nieprawidłowości, które mogą świadczyć o problemach. W tym celu może także analizować oceny ucznia, prowadzić specjalistyczne testy i badania, rozmawiać z jego wychowawcą i nauczycielami czy też rodziną. Elementem pracy pedagoga szkolnego jest także praca z dziećmi, które mają braki w nauce, prowadzenie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, organizowanie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych i czasowo lub przewlekle chorych, udzielanie uczniom porad dotyczących wyboru szkoły lub zawodu, pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami w ich pracy wychowawczej, z samymi uczniami oraz z ich rodzicami. W tym zawodzie niezbędne są bardzo intensywne kontakty z wieloma ludźmi. Pedagog bardzo dużo pracuje z dziećmi i młodzieżą, udzielając im rad i prowadząc zajęcia prozdrowotne czy profilaktyczne. Jest też swego rodzaju rzecznikiem praw dzieci. Praca pedagoga ma zazwyczaj charakter indywidualny i samodzielny, choć w szczególnych sytuacjach, aby pomóc dziecku niezbędna jest konsultacja lub współpraca z innym specjalistą, np. psychologiem, który także pracuje w naszej szkole i pełni dyżur w każdą środę. Czasem praca pedagoga może przypominać rolę negocjatora, który rozwiązuje sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniem a np. rodzicami, nauczycielami czy rówieśnikami. Pedagog szkolny, w uzasadnionych przypadkach, współpracuje także z innymi instytucjami np. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, policją czy kuratorem rodzinnym.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 

Poniedziałek 7.30. – 13.15

Wtorek 7.30 – 11.30

Środa 7.30 – 12.30

Czwartek 8.30 – 11.45

Piątek 7.30 – 11.30

 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

 

Środa 8.00 – 11.30

Free Joomla templates by L.THEME | Realizacja & hosting: interfolio.pl | poczta |